Unik industrikompetanse i Verdal

Åpent brev fra konsernsjef i Franzefoss Minerals Hanne Markussen Eek: Jeg deltok 27. mai på en industrikonferanse på Stiklestad med tittel «Kværner på kanten av stupet». Da jeg gikk ut etter å ha hørt ledelse, Klubben, NHO, og stortingspolitikere debattere, slo det meg at tittelen bør være:«Industrikompetanse i Verdal på kanten av stupet.»Nasjonal kompetanse er […]

Sterk vekst for Verdal Industripark

I 2018 ble det registrert 255 nye arbeidsplasser og 20 nye bedrifter i Verdal Industripark. – Gledelige tall som bekrefter at industrimiljøet i Verdal er attraktivt og bidrar til nyskaping, mener Knut Baglo i Proneo.    På en pressekonferanse tirsdag 24. september la Verdal Industripark fram nøkkeltall for 2018. Tallene viser at industriklyngen i Verdal står sterkt og at antall bedrifter og arbeidsplasser øker.   Samhandling fører til utvikling […]

Verdalskalk har investert i nytt vaskeanlegg

Verdalskalk har i løpet av sommeren sluttført investering og satt i drift nytt vaske- og spyleanlegg ved avdelingen på Verdal Havn. I januar gjennomførte Verdalskalk møte med naboer på industriområdet, hvor støving ble løftet fram som den største utfordringen. – Problemer med støv varierer uavhengig av sesong og anlegget vil være en viktig bidragsyter til […]

BDO Verdal

BDO er ledende på revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Vi skal være en verdifull samarbeidspartner for våre oppdragsgivere. Vårt kontor i Verdal tilbyr hele BDOs tjenestespekter, og vi henter ved behov inn spesialistkompetanse innen rådgivnings- og advokattjenester. Vi ser stor verdi i lokal tilstedeværelse og forankring. Det bidrar til at vi kan samarbeide […]