Verdalskalk har investert i nytt vaskeanlegg

Verdalskalk har i løpet av sommeren sluttført investering og satt i drift nytt vaske- og spyleanlegg ved avdelingen på Verdal Havn.

I januar gjennomførte Verdalskalk møte med naboer på industriområdet, hvor støving ble løftet fram som den største utfordringen.

– Problemer med støv varierer uavhengig av sesong og anlegget vil være en viktig bidragsyter til å begrense støv/søle utslipp i Havneveien. Anlegget har kraftige dyser som skal ta bort kalk på sider og understell. Det er også montert en høytrykksbom som gir overspyling på deler av ekvipasjen, sier driftssjef Ketil Aksnes.

I tillegg har Verdalskalk iverksatt følgende tiltak etter dialog med naboer på området:

o Redusert fart fra rundkjøring til havneanlegget.
o Tilstrekkelig fukting av lass i Tromsdal ved tørre og varme dager.
o Overbygging med kapell ved innkjøp av nye vogntog iverksettes fra høsten 2019