Nøkkeltall Verdal Industripark

Nøkkeltall for bedriftene i Verdal Industripark 2021 er nå klare. Alle nøkkeltall samt fordeling på bransjenivå finner du her: Nøkkeltall Verdal Industripark 2021

Vi takker alle bedrifter for at dere hvert år hjelper oss å holde disse nøkkeltallene oppdaterte!

Omsetning: 

  • En økning på ca. 9,5 % fra 2020.
  • Gjennomsnitt oms. siste 10 år: kr. 7,8 mrd.
  • Alle bransjer har lik eller økning i omsetning fra 2020 til 2021. Solid økning i omsetning i Bygg/anleggsbransjen som når en all time high – igjen
  • I det store bildet kan vi ikke av tallene se noen effekt av pandemien.

Sysselsatte:

  • Noe færre sysselsatte i 2021 fht 2020.
  • Gjennomsnitt ant. sysselsatte siste 10 år: 3.072

Antall bedrifter:

  • 2 flere bedrifter enn i 2020

Investeringer: 

  • Betydelig mindre investeringer i fht de siste 3 årene. Pandemi-brems?
  • Gjennomsnittlige investeringer siste 10 år: kr. 330 mill.