Sentral beliggenhet

Sentral plassering

Med direkte adgang til E6 har Verdal Industripark åpen adgang til de store markeder, selv for de største transporter. Moderne kaier, stor krankapasitet og velegnet utstyr for interntransport sikrer effektiv håndtering av alle typer varer og konstruksjoner.

Jernbanespor inn på området og direkte adkomst til E6 gjør området til et knutepunkt for transport.