Sterk vekst for Verdal Industripark

I 2018 ble det registrert 255 nye arbeidsplasser og 20 nye bedrifter i Verdal Industripark.
– Gledelige tall som bekrefter at industrimiljøet i Verdal er attraktivt og bidrar til nyskaping, mener Knut Baglo i Proneo.  

 På en pressekonferanse tirsdag 24. september la Verdal Industripark fram nøkkeltall for 2018. Tallene viser at industriklyngen i Verdal står sterkt og at antall bedrifter og arbeidsplasser øker.  

Samhandling fører til utvikling
Verdal Industripark styrker med dette sin posisjon som Norges tredje største industripark. 

– Dette er gledelige tall som viser at industriklyngen i Verdal er et attraktivt miljø å være i,

Knut Baglo, prosjektleder i Proneo AS

sier Knut Baglo i Proneo 

– En viktig årsak til at miljøet vokser, er den unike samhandlingskulturen som er etablert mellom bedrifter, utdanning og forskning. Samhandling fører til utvikling og nyskaping, understreker Baglo 

Ved utgangen av 2018 omfattet industriparken 202 bedrifter, en økning på 15% sammenlignet med året før. Bedriftene sysselsatte totalt 3256 personer, noe som også er en positiv utvikling. Omsetningen  stabilt på 8 milliarder, samme nivå som i 2017. Det ble investert 201 millioner i prosjekter tilknyttet Verdal Industripark i 2018.  
Alle nøkkeltall finner du i denne presentasjonen (PDF)

Om Verdal Industripark 

Verdal Industripark er Norges tredje største industripark og omfatter hele det 2.500 mål store industriområdet i Verdal. Her finnes et mangfold av bedrifter som leverer tjenester innen bygg og anlegg, handel og service, industri og bergverk, samt tjenester knyttet til innovasjon, forskning og forretningsutvikling. Med direkte adgang på E6, moderne kaianlegg og jernbanespor inn på området, er Verdal Industripark også et attraktivt knutepunkt for transport.