Unik industrikompetanse i Verdal

Åpent brev fra konsernsjef i Franzefoss Minerals Hanne Markussen Eek:

Jeg deltok 27. mai på en industrikonferanse på Stiklestad med tittel «Kværner på kanten av stupet». Da jeg gikk ut etter å ha hørt ledelse, Klubben, NHO, og stortingspolitikere debattere, slo det meg at tittelen bør være:
«Industrikompetanse i Verdal på kanten av stupet.»
Nasjonal kompetanse er ferskvare og denne bygges og videreforedles kun der vi har livskraftig industri.


Som konsernsjef i Franzefoss Minerals og styreleder i Verdalskalk og NorFraKalk, og dermed en representant for hele kalkvirksomheten i Verdal-regionen, er jeg ikke i tvil:
Som industribedrift trenger vi Kværner! Vi trenger det lokomotivet Kværner er med sin størrelse og antall ansatte. Takket være Kværner er Verdal sannsynligvis en av de mest velfungerende industrikommuner i landet. Jeg har ved flere anledninger uttrykt takknemlighet for den klyngen av leverandører av tjenester og produkter som vokser rundt et slikt «industrilokomotiv», som etterspør varer og tjenester 365 dager i året. Denne industrielle kompetansen og tilgjengeligheten på dyktige leverandører kommer også alle andre bedrifter i regionen til gode.

Hanne Markussen Eek
Hanne Markussen Eek, konsernsjef Franzefoss Minerals AS

Det er derfor med stor bekymring jeg nå ser omfanget av Kværners kritiske situasjon. Dette kan få enorme konsekvenser for resten av næringslivet i regionen, og ikke minst for innbyggerne i Verdal.

800 arbeidsplasser betyr mange barn på skoler og i barnehager. Det betyr mange lærere, frisører, butikkmedarbeidere, hotellansatte … osv. i Verdal. Når dette eventuelt rammes, svekkes også livsgrunnlaget til mange flere innbyggere i Verdal enn bare de ansatte i Kværner!

Som bedriftseier og -leder bekymrer dette meg. Som en relativt stor lokal industribedrift, med en langsiktig tilstedeværelse som strekker seg 100 år frem, er vi avhengig av livskraftige samfunn med sunne og lønnsomme næringer rundt oss.

Hvorfor er vi avhengig?
– Alle industribedrifter er avhengig av å kunne tilby et attraktivt sted å bo. Det er viktigste faktor for å kunne tiltrekke oss kompetente medarbeidere med industriell kompetanse.

Derfor ber jeg hele næringslivet i Verdal sammen om å stå opp for og med Kværner. Det er ikke tiden for «å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv»!

Det er i slike situasjoner vi har næringsforeningen, LO og NHO som paraplyorganisasjoner for å sikre at vi sammen når raskt og effektivt frem til Storting og regjering.

Er Kværner på kanten av stupet så er all vår kritiske industrikompetanse det også!

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef