Civac

Civac er en klynge med 24 medlemsbedrifter pr i dag, deltakerbedrifter fra hele Midt-Norge hvor det skapes nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser og ny teknologi. Dette gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft.     «CIVAC skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC […]

Metier Legal

Advokatfirmaet Metier Legal er et advokatfirma som retter sin rådgivning inn mot alle faser i prosjektrelatert virksomhet, forhandlinger og tvisteløsning. I tillegg tilbyr vi tjenester innen kontraktsrådgivning, offentlig anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold, generell selskapsrett, arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning. Vi tilbyr også kurs innen forhandlingsteknikk, kontraktsstyring, kontraktsstandarder innenfor bygg – og anlegg, samspill og offentlige anskaffelser. […]

Norwegian Trailer System

Hjemmeside: https://www.torhenger.no/presse/ Adresse: Venusvegen 13 B, 7652 Verdal Norwegian Trailer System – en nykommer innenfor industriell produksjon av tilhengere i Norge. Vi er kompromissløse på kvalitet og ytelser og har derfor både design og produksjon i egen regi.Hengerne designes i henhold til det nye regelverket fra EU, som stiller større krav til blant annet bremsesystem og sikkerhet. […]