Civac

Civac er en klynge med 24 medlemsbedrifter pr i dag, deltakerbedrifter fra hele Midt-Norge hvor det skapes nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser og ny teknologi. Dette gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft.  

 

«CIVAC skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.»  

Epost: [email protected]

Mobil: 92 60 17 37

Nettside: https://www.civac.no/