Metier Legal

Advokatfirmaet Metier Legal er et advokatfirma som retter sin rådgivning inn mot alle faser i prosjektrelatert virksomhet, forhandlinger og tvisteløsning. I tillegg tilbyr vi tjenester innen kontraktsrådgivning, offentlig anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold, generell selskapsrett, arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning.

Vi tilbyr også kurs innen forhandlingsteknikk, kontraktsstyring, kontraktsstandarder innenfor bygg – og anlegg, samspill og offentlige anskaffelser.

Kontaktperson: Charlotte Møen

Epost: [email protected]

Telefon: 45 48 11 61