Torhild Aarbergsbotten går til Proneo

Tidligere stortingsrepresentant og mangeårig fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten er ansatt som prosjektleder i innovasjonsselskapet Proneo. Nå skal hun jobbe med regional utvikling og fornying av næringslivet i hele Trøndelag.

Torhild Aarbergsbotten har lang fartstid innen politikk og regional utvikling i Trøndelag.

– Den viktigste grunnen til at jeg tok jobben, er at jeg er genuint opptatt av utvikling, sier Aarbergsbotten.

– Jeg har vært politiker i mange år og snakket mye om utvikling, nå gleder jeg meg til å komme tettere på og bidra aktivt. Vi sitter på den grønne gren når det gjelder kunnskap og forskning i denne regionen. Proneo spiller en viktig rolle i å koble utviklingsmiljøene sammen med næringslivet, til det beste for verdiskaping i Trøndelag.

Solid erfaring
Aarbergsbotten kommer fra stillingen som sektorsjef for kommunal utvikling i Meråker kommune, hvor hun også satt i rådmannens ledergruppe. Hun har representert partiet Høyre på Stortinget i to perioder, først fra 2009-2015 (vara) og deretter fra 2015-2017. Da jobbet hun aktivt med saker knyttet til fornybar energi, forskning og utvikling innen energi- og miljøområdet. I tillegg til en rekke politiske lederverv har hun også vært styremedlem i Innovasjon Norge fra 2011-2016.

– Vi er svært glade for å ha fått Torhild med på laget, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

– Torhild har solid og relevant bakgrunn og tilfører Proneo både kompetanse og nettverk på en rekke områder. Hun har førstehånds kjennskap til de utfordringene og mulighetene næringslivet står ovenfor i arbeidet med utvikling og fornying.

Om Proneo AS:
Innovasjonsselskapet Proneo er ledende i Norge på regional utvikling og fornying av næringslivet. Selskapet bidrar til nyskaping gjennom å jobbe med gründere og innovasjonsprosesser i etablert næringsliv. Proneo har lokasjoner i Verdal, Stjørdal, Levanger, Flatanger og Trondheim.

Kontaktinformasjon:
Torhild Aarbergsbotten: 900 85 005 / [email protected]
Per Anders Folladal: 970 74 301 / [email protected]