Windcluster Norway

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 95858674

E-post: [email protected]

Nettside: www.windcluster.no

Windcluster Norway, eller «vindklyngen» som det midtnorske Arena-programmet i det daglige omtales som, ble formelt etablert 1. januar i år. Klyngen skal bidra til industri-, teknologi- og kompetanseutvikling innen vindkraft gjennom å styrke samhandlingen mellom aktørene i industrien.