Verdal Næringsforum

Adresse: Neptunvegen 6, 7652 Verdal

Telefon: 942 38 060

E post: [email protected]

Nettside: https://verdalnf.no/

LEGGE TIL RETTE FOR ATTRAKTIVE MØTEPLASSER

FUNGERE SOM EN NÆRINGSPOLITISK AKTØR

SETTE FOKUS PÅ FORNYING OG UTVIKLING

HISTORIE

Verdal Næringsforum (VNF) ble stiftet ved konstituerende møte 27. juni 1990.

VNF ble stiftet som et frittstående organ som skal bidra til å styrke kontakten mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet.

VNF skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Verdal.

verdal_mot_aker_1200