Innherred Næringsforening

Adresse: Neptunvegen 6, 7652 Verdal

Telefon: 942 38 060

E post: [email protected]

Nettside: https://www.innherrednf.no/

LEGGE TIL RETTE FOR ATTRAKTIVE MØTEPLASSER

FUNGERE SOM EN NÆRINGSPOLITISK AKTØR

SETTE FOKUS PÅ FORNYING OG UTVIKLING