Verdal Avløserlag SA

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 97074333/74078732

E-post: [email protected]

Norske Avløserlag (NLT) vart starta i 1991.  Det er en selvfinansiert medlemsorganisasjon for avløserlagene og landbrukstjenestene i Norge. NLT sin hovedoppgave er å arbeide for at medlemslagene skal kunne tilby bøndene tjenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft.