Værdalsbruket AS

Skogbruk
Skogbruk med tilhørende sagbruksdrift er fortsatt hovedvirksomheten slik det har vært siden 1600-tallet. Av det produktive skogarealet er 11 % vernet. Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark omfatter ca. 30 % av eiendommens totalareal.
Sagbruk
Vårt sagbruk Trones Bruk ble i 1999 fusjonert inn i InnTre AS, hvor vi eier 34 % av aksjene. Selskapet er Norges tredje største sagbruksselskap, og produserer ca. 100000 m3 trelast årlig fordelt på tre anlegg. Mer info på www.inntre.no
Jakt og Fiske
Salg av jakt- og fiskeprodukter med ulik tilretteleggingsgrad er en naturlig del av eiendomsdriften. De mest tilrettelagte produktene selges i kombinasjon med kurs- og konferansesenteret Holmen Gård, som er den siste tilveksten til virksomheten. Vi tilbyr også skytetrening med skytesimulator.
Kurs- og konferanse
Holmen Gård har vært Værdalsbrukets administrasjonssenter siden den ble bygd i 1845. Siden 1994 fungerer gården i tillegg som et særpreget kurs- og konferansested.
Utleiehytter og hytteområder
Vi har 12 utleiehytter på ulike steder på eiendommen. Disse er glimrende utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv. Vi har 220 punktfester fordelt på 7 ulike hyttefelt. I tillegg kommer 130 tomter som er tidligere i de samme hyttefeltene.
Kalkstein
I Tromsdalen ligger en av Europas største og reneste kalksteinsforekomster (2-3 mrd. tonn). Norcem har konsesjon på driften og leier ut denne til Verdalskalk. Årlig uttak er ca. 850000 tonn. Det forventes økning i uttaket i årene fremover. Mer info på www.verdalskalk.no