Trondheim Havn Verdal

TRONDHEIM HAVN VERDAL ER NORD-TRØNDELAGS STØRSTE INDUSTRIHAVN, OG FØLGELIG EN STOR BIDRAGSYTER TIL VERDALS NÆRINGSLIV. TRONDHEIM HAVN VERDAL UTVIKLER OG VEDLIKEHOLDER HAVNEANLEGG PRIMÆRT FOR INDUSTRIFORETAK MED BEHOV FOR BULKBASERT SJØTRANSPORT. 90% AV GODSVOLUMET ER BULKLASTER RELATERT TIL INDUSTRI LOKALISERT I HAVNEOMRÅDENE. HVERT ÅR GÅR OVER 850 000 TONN GODS OVER KAI I VERDAL.