Spera AS

Adresse: Neptunveien 6, 7652 Verdal

Telefon: +4795210265

E-post: [email protected]

Nettside: www.spera.as

  • Prosjekteierstyring i tidlig fase (mål, strategier og grep)
  • Prosjektledelse for alle typer gjennomføringsmodeller.
  • Byggeledelse (alle typer anlegg inkl. samferdsel/kommunalteknikk)
  • Teknisk byggeleder.
  • Prosjekteringsledelse, uavhengig eller i samarbeid med arkitekter/prosjekterende/totalentreprenører
  • Byggherreombud inkl. teknisk ved totalentrepriser
  • SHA-koordinator/ KP og KU iht.
  • Byggherreforskriften
  • Uavhengig kontroll