Strand Førstehjelp

Adresse: Neptunvegen 6, 7652 Verdal

Telefon: 93642035

Epost: [email protected]

Nettsted: https://www.facebook.com/strandfhj/

De har drevet med undervisning i førstehjelp siden 2004, både gjennom frivillig organisasjonsarbeid og via ulike arbeidsgivere. Bedriften tilbyr førstehjelpskurs på ulike nivå, både grunnleggende og mer avansert nivå i området Trondheim – Helgeland. Alle instruktører har sitt daglige virke innen for ambulansetjenesten, en sikkkerhet for at kunden får presentert oppdatert fagkunnskap av personer med praktisk erfaring i håndtering av syke og skadde personer. 

De leverer også hjertestartere, førstehjelpsutstyr, smittevernutstyr, og annet medisinsk forbruksmateriell.

Daglig leder Mads Kristian Strand har vært ansatt i ambulansetjenesten i St. Olavs hospital og jobbet i ambulansetjenester i ulike deler av landet siden 2007. Han er utdannet ambulansearbeider, sykepleier og innen paramedic med flere års erfaring med å arrangere spesialkurs for ulike yrkesgrupper med krav til særskilt førstehjelpsopplæring. Det planlegges å fullføre en mastergrad i prehospital akuttmedisin våren 2022 ved Universitetet i Stavanger.