smart media as

Smart Media er Nord-Trøndelag største leverandør av nettsider og har over 750 nettsider over hele landet. Siden 2005 har de med et arbeidsmiljø fylt av spisskompetanse på flere områder bistått både små- og mellomstore bedrifter, samt større, offentlige virksomheter med å bli synlig på internett.

De leverer over 160 nettsideløsninger i året, og har sammen med deres nærmeste samarbeidspartnere flere års erfaring og kompetanse fra arbeid med alt fra større aktører som NTNU og Siva, til for eksempel mindre lokale bedrifter og næringsforumer i fylket.