Småkraft AS

Adresse: Neptunveien 6, 7652 Verdal

Telefon: 91 76 75 80

Epost: [email protected]

Hjemmeside: http://www.smaakraft.no

Jomar Jentoft er ansatt som Driftsansvarlig for Småkraft AS sine vannkraftverk i Trøndelag. Kraftverkene er i størrelsesorden 1 til 10 MVA. Driften av et kraftverk skjer i tett samarbeid mellom grunneierne, tilsynsvakten og Småkraft. Det gir den fordelen at Småkraft sin spesialkompetanse blir koplet med lokal kunnskap. Dette gjør at driftskonseptet vårt både er kjennetegnet av hurtig respons, solid kunnskap om lokale forhold, historisk erfaring fra kraftverket samt spesialisert kompetanse på for eksempel IT, elektro eller vanntekniske forhold.