Securo AS

Securo ble etablert på slutten av 2006 og har utviklet seg fra en ide og gått via Proneo og inkubator til i dag å stå på egne føtter med både nasjonale og internasjonale kunder.

Securo AS utvikler brannsikre lufteventiler og ventilerte brannstoppløsninger for byggebransjen. Produktene løser problemer det tidligere ikke har eksistert gode løsninger for.