Røstad Entreprenør AS

 Adresse: Venusvegen 3B, 7652 Verdal

 Telefon: 47815000

 E post: [email protected]

Nettside: https://roestad.no/

Røstad Entreprenør AS er et autorisert entreprenørfirma i Midt-Norge som har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60år. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet en unik erfaring og kompetanse innenfor bransjen. Dette har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner innen industrien, private og offentlige bestillere.
Vårt kjerneområde er vegbygging. Med en stor og moderne maskinpark er vi tilpasset alle typer oppdrag uavhengig av størrelse.
Vi utfører også oppdrag innenfor arbeidsområder som bl.a. masseforflytting, anleggsgartnerarbeid, sprenging og bergarbeid, rivning, plastring, oppmåling, innmåling og masseberegning. Oppdrag vi kan utføre for deg!

Bedriften er etablert i Verdal. Eiersammensetningen for bedriften er unik ved at den eies av ansatte. Dette sikrer en gjennomgående lojalitet og et kvalitetsansvar i alle ledd. Bedriften har en opprinnelse fra firmaet Asbjørn Røstad AS, som igjen hadde sitt opphav i den kommunale maskinstasjonen i Verdal på 1950-tallet.

Røstad Ent. er en godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører- bergverks- og anleggsmaskinreparatørfaget. De ansatte er organisert. Lønns- og arbeidsvilkår er iht. tariffavtale mellom NAF og MEF. Bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjeneste, Innherred HMS BA.