Røstad Entreprenør AS

 Adresse: Venusvegen 3B, 7652 Verdal

 Telefon: 47815000

 E post: [email protected]

Nettside: https://roestad.no/

Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal med virksomhetsområde i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge.

Vår primærproduksjon er vegutbygging, ledningsanlegg for vann og avløp, tomteopparbeidelse, energiutbygging og masseleveranse.

Vi er stolte av å være godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsgartnerfaget. Vi har sentral godkjenning i høyeste klasse og er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

Da Asbjørn Røstad overtok driften av den kommunale maskinstasjonen i Verdal i 1954, ble det starten på det som vi i dag kjenner som Røstad Entreprenør AS. 70 år senere driver vi fortsatt på med vegutbygging, masseforflytning og VA-anlegg. Vi holder til i nytt bygg i industriparken i Verdal, kun et steinkast unna de opprinnelige lokalene til maskinstasjonen. Vi er stolte av vår lokale forankring og vår historie, og ser fram til 70 nye år som en av de foretrukne leverandørene av våre tjenester.