Proneo AS

 Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

 Telefon: 913 40 210

 E post: [email protected]

Nettside:  www.proneo.no

Proneos mål er å være en regional innovasjons- og utviklingsaktør som bidrar til vekst og sysselsetting. Siden selskapet ble stiftet 29. juni 2007 med utgangspunkt i selskapene IndPro, Innherred Vekst og SNU Stjørdal, har det vært stor aktivitet. Selskapet har forretningsadresse i Verdal Industripark og avdelingskontorer i Stjørdal og Flatanger.

Vi i Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv
  • Klyngeutvikling
  • Koblinger mellom FoU- og næringsaktører

Går du med tanker om å etablere et foretak? Aksjeselskap, enkeltpersonforetak eller en annen type foretak?

Etablerersamtale

Ta kontakt med våre kompetente veiledere og spør om etablering av egen bedrift. Vi avtaler gjerne en fortrolig samtale på et av kontorene våre. 

Utvikle bedrift

Hovedtjenesten vi leverer er prosjektledelse. Det betyr at alt vi gjør organiseres som et prosjekt med tydelige mål som er tuftet på et behov, hovedaktiviteter og resultatkrav.

Du har en god forretningsidé – hva gjør du nå?

Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og når du først er i gang – hvordan skal bedriften vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt nøye gjennom før du sier opp dagjobben og begir deg ut på gründereventyret.