Proneo AS

Proneos mål er å være en regional innovasjons- og utviklingsaktør som bidrar til vekst og sysselsetting. Siden selskapet ble stiftet 29. juni 2007 med utgangspunkt i selskapene IndPro, Innherred Vekst og SNU Stjørdal, har det vært stor aktivitet. Selskapet har forretningsadresse i Verdal Industripark og avdelingskontor i Stjørdal.
Proneos hjemmemarked er Nord-Trøndelag, men vi ser i dag at vår kompetanse som rådgivere i stadig større grad etterspørres utenfor fylkesgrensene, også i andre land i Europa. Proneo har to definerte satsingsområder:
– Forretningsmessig rådgiving
– Etablererassistanse med inkubatorvirksomhet som verktøy for næringsutviklingI tillegg driver selskapet med eiendomsforvaltning på oppdrag fra SIVA.
Proneos mål er å være en aktiv pådriver, medhjelper og utvikler når forretningsideer utvikles til kommersielle virksomheter. Vi har et stort nettverk og bred, solid kompetanse som vi tilbyr til våre samarbeidspartnere. Proneo er solid forankret ute i distriktene, og samarbeider tett med lokalt næringsliv, politiske myndigheter og regionale forskningsinstitusjoner.