NorFraKalk AS

 Adresse: Kometveien 1, 7650 Verdal

 Telefon: 05255

E post: [email protected]

Nettside:  www.kalk.no

NorFraKalk ble grunnlagt i 2004 av det norske selskapet Franzefoss Minerals AS (50 %) og det finske selskapet Nordkalk Oy Ab (50 %). Partene har fra før av et tett samarbeid gjennom deleierskap i Verdalskalk AS.

Hensikten med å bygge kalkovnen var å møte den økende etterspørselen på brentkalk for tilvirkning av papirpigmentet PCC. Investerings-beslutningen ble gjort våren 2006 og på slutten av 2007 startet ovnen opp.

Den nye ovnen har en kapasitet på 200.000 tonn brentkalk i året. Av logistikkhensyn er ovnen plassert like ved Verdal Havn der brentkalken kan skipes ut med spesialfartøy. Ovnen er utrustet med den beste mulige teknikk (BAT) som garanterer en effektiv energiutnyttelse og minimalt utslipp

I dag går det meste av NorFraKalks produkter til framstilling av papirpigment på papirfabrikker i Sverige.