Nord Trøndelag E-verk

 Magnus den godes vei 7, 7650 Verdal

 74071731

 [email protected]

 www.nte.no

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som med fokus på kundenes fremtidige behov både utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, samt bygger og drifter digital infrastruktur. NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1919.
NTEs virksomhet omfatter produksjon og salg av energi- og fiberbaserte kommunikasjonstjenester, bygging og drift av infrastruktur for strøm og kommunikasjon og elektroinstallasjoner.
NTE har sitt hovedkontor i Steinkjer og hovedmarked for strøm og fiberbasert bredbånd i Trøndelag.

Visjon: Vi skal gi kundene et grønt forsprang.