Norconsult AS

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 97074284

E-post: [email protected]

Nettside: www.norconsult.com

Norconsult er frittstående rådgivende ingeniørfirma uavhengig av entreprenører og leverandører. Vi har kontorer i Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal.
Alle kontorene arbeider tett sammen og utnytter hverandres kompetanse og kapasitet etter behov.

Norconsult utfører alle typer oppdrag, store som små. Vi kan ha ansvar kun for eget fagområde, eller utføre totalprosjektering sammen med våre samarbeidspartnere.