Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT)

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 464 01 041

E-post: [email protected]

Nettside: www.mnrt.no

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) har en visjon om helhetlig ivaretakelse av realfaglige læreprosesser i hele utdanningsløpet fra barnehage til høgskole-/universitetsnivå: «Fra bleie til Master».

Et viktig mål for senteret er å øke barns og ungdoms interesse for, og kompetanse i realfag og teknologi. Senteret skal være en arena for kontakt mellom skole og næringsliv, og i samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner tilby studier frem til bachelor/mastergrad.

Målgrupper for MNRT er barnehagebarn, elever i grunnskolen og videregående skole, foreldre, studenter (spesielt førskole- og allmennlærerutdanning), førskolelærere og lærere på de ulike trinn i skolen. Senteret har et nært samarbeid med næringslivet.