Lafopa AS

Om Oss

Lafopa Industrier AS er et mekanisk verksted, beliggende på industriområdet Ørin i Verdal.

Vår virksomhet i Verdal er delt i to avdelinger, – plate-/sveiseverksted og VA-system.

Vår avdeling for Plate- og sveiseverkstedet produserer og monterer stålkonstruksjoner til bygg, bruer, i tillegg til leveranser for offshoreindustrien.

Avdeling for VA-system utfører rørtekniske installasjoner for prosess industri og maskin / prosessutstyr til kommunaltekniske anlegg, VA-systemer til renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Lafopa Industrier AS er medlem i :

SWC_LOGO

Clean Water Norway - Vannklyngen  Clean Water Norway – Vannklynge

 

Norsk stålforbund Norsk Stålforbund / Norwegian Steel Association

 

Norsk Sveisetekniske Forbund Norsk Sveisetekniske Forbund