Insider Facility Services AS

Insider Facility Services leverer i dag tjenester knyttet til renhold av bygg, forretningslokaler og fly, vaktmester- og håndverktjenester, kantine- og personalrestauranter samt innemiljø og trivsel på arbeidsplasser. Insider er offentlig godkjent og registrert i Arbeidstilsynets «Register for godkjente renholdsvirksomheter».