Industriområdet Ørin

Industriområdet Ørin

Verdal Industripark omfatter hele området på Ørin vest for E6. På dette rundt 2.500 mål store
området finner du et mangfold av bedrifter og et unikt industrimiljø. I sum en vekstkraftig
industri som leverer et vidt spekter av produkter og tjenester. Her er det fortsatt ledige lokaler og ubenyttede arealer. Et mangfold av muligheter for nye etableringer.