Wagner Fire Safety AS

Adresse: Neptunveien 6, 7652 Verdal

Telefon: (+47) 93 06 46 34

E-post: [email protected]

Nettside: www.wagnergroup.com/no

I inert luft, eller hypoxic air i engelsk fagterminologi, er forholdet mellom nitrogen og oksygen endret: I en normal atmosfære er blandingsforholdet ca. 78 % nitrogen, ca. 21 % oksygen og ca 1 % andre gasser. I et rom beskyttet av inert luft reduseres oksygeninnholdet konstant til ca. 15-16 %. Resultatet blir en luftblanding der det er umulig å tenne en flamme, samtidig som det fortsatt er fullt mulig å oppholde seg og puste normalt i denne atmosfæren.

På grunn av sitt reduserte oksygeninnhold har inert luft også den tilleggsegenskapen at den forsinker aldringsprosesser til gjenstander som lagres i slik atmosfære. Inert luft produseres kontinuerlig på stedet, og er slik sett alltid på. Teknologien er spesielt godt egnet for beskyttelse av serverrom, kontrollrom og tekniske rom, lagre, magasiner ved museer, verneverdige bygninger etc.