Havn

Havn

Trondheim Havn Verdal er Nord-Trøndelags største industrihavn, og følgelig en stor bidragsyter til Verdals næringsliv. Trondheim Havn Verdal utvikler og vedlikeholder havneanlegg primært for industriforetak med behov for bulkbasert sjøtransport. 90% av godsvolumet er bulklaster relatert til industri lokalisert i havneområdene. Hvert år går over 850 000 tonn gods over kai i Verdal.