Frøseth AS

Frøseth AS leverer det meste innen sand, grus og pukkprodukter fra flere massetak på Innherred. I tillegg utfører vi flere typer transportoppdrag.
Frøseth AS er en bedrift i stadig utvikling, med fokus på nyskapning og tilegning av kunnskap og kompetanse. Med utgangspunkt i langsiktig kontroll og tilgang på ressurser/ råmaterialer i form av sand, grus og fjell, skal selskapet foredle dette med hensikt å levere kvalitetsprodukter til våre kunder innenfor betong-, asfalt-, entreprenør og annen industri. Kontroll og optimalisering av transport er en viktig del i denne sammenhengen.