Friskgården Stod avd. Verdal

Adresse: Neptunveien 1, 7652 Verdal

Nettside: https://friskgarden.no/

E post: [email protected]

Telefon: 971 52 108

Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert læring og mestring som en effektiv medisin i kampen mot sykefraværet og de store folkesykdommene – vi deler gjerne denne resepten!