Felleskjøpet Terminal

 Havnevegen 10, 7650 Verdal

 74044480

 [email protected]

 www.felleskjopet.no

Felleskjøpet består av 4 regionale Felleskjøp; Felleskjøpet Øst Vest, Felleskjøpet Rogaland Agder, Felleskjøpet Trondheim og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. Felleskjøpene samarbeider om fellesselskapene Felleskjøpet Maskin, Felleskjøpet Fôrutvikling og Norske Felleskjøp.
De regionale Felleskjøpene er uavhengige juridiske og økonomiske enheter som til sammen dekker hele Norge. Samlet omsetning er omkring 7,4 milliarder kroner per år og totalt antall medlemmer er 57 000.
Felleskjøpet er hovedleverandør av driftsmidler til Norsk landbruk. Felleskjøpets hovedmål er å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, gjennom innkjøp foredling, salg og distribusjon av driftsmidler, forbruksartikler og tjenester til landbruket.