Exometall AS

Adresse: Brennevegen 7, 7652 Verdal

Telefon: 74514012

Importere/eksportere, markedsføre og selge sveiseprodukter, industrimateriell, elektronisk utstyr, samtidig drive med tjenesteyting og delta i andre selskaper.