Byggmakker Verdal

BYGGMAKKER VERDAL

BM Gipling er en lokal aktør og Verdal er i vårt nedslagsfelt.
Vi ser for oss fremtidig vekst i Verdal vi ønsker å delta på utviklingen.
Vi tror på samarbeid med lokalt næringsliv. Det som er bra for Verdal er også bra for Byggmakker.