Kompetansesatsingen i Verdal Industripark videreføres og forsterkes

Etter noen måneder med rigging er Lars Petter Sjøvold, leder i Styringsgruppen for Kompetansekraft 2.0, glad for å orientere om at det nå er etablert et meget godt grunnlag for å forsterke og videreføre kompetansesatsingen som de fleste av dere kjenner til som Kompetansekraft Verdal. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Verdal Kommune, Sparebank 1 SMN, Verdal […]

Moderne industrihall til leie

SIVA Verdal Eiendom har en nokså ny og moderne industrihall til leie. Selve hallen er på 1000 kvm, samt kontor/sosiale rom på ca 400 kvm. Bygget er oppført i 2011. Tomteareal: 5000 kvm Mulighet for langtidsleie, samt deling mellom flere leietakere. Leiepris oppgis ved henvendelse.   Nærmere informasjon om hallen finner du på Finn eller i […]