Arcon Prosjekt AS

Arcon Prosjekt AS er et kombinert arkitekt og rådgivende ingeniørkontor.
Arcon utfører et vidt spekter av oppdrag innen arkitektur, byggeteknisk prosjektering, arealplanlegging, og prosjektadministrativ rådgivning.

Firmaet ble etablert i 1991 og har i dag 20 ansatte. Selskapet ble stiftet som en følge av sammenslåing av firmaene A/S Arkio og Scanconsult AS som har operert i Namsos fra hhv. 1980 og 1985.