ALU REHAB TRØNDELAG AS

Alu Rehab Trøndelag startet opp med leveranser og tilpasninger av hjelpemidler og dataløsninger for 17 år siden. Etterhvert er IT blitt vår kjerneprodukt. Vi har opparbeidet en stor kompetanse både på maskinvare og programvare, og ikke minst drift og brukerstøtte. Vi har i dag et stort antall privatpersoner og lokale bedrifter som kunder.

IT er blitt en svært viktig del av vår hverdag, både privat og i bedriften. Samtidig som løsningene er blitt mer og mer brukervennlige er de også blitt mer og mer avanserte. For en liten bedrift kan det være vanskelig å drifte og vedlikeholde eksisterende systemer, holde seg oppdatert på nye løsninger, og samtidig yte sitt beste i bedriftens kjernevirksomhet.