Læringsverkstedet Havfrua barnehage

Velkommen til Havfrua Barnehage!

Vi byr på en unik beliggenhet med nærhet til sjø og skog, vi har kreative voksne som planlegger, gjennomfører og vurderer sitt arbeid på en konstruktiv måte og hele tiden med dette målet for øyet: å se DITT barn! Alle er velkommen som søker til Havfrua Barnehage, også de som ikke jobber i Kværner Verdal!

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har: BARNA !
Lek, omsorg, vennskap, glede, humor, respekt, ærlighet, toleranse og lojalitet er viktige byggeklosser for oss!

Barna er aktive og kreative “byggere”,  i og med at de selv medvirker til en menigsfull, lærerik og allsidig hverdag. Vår  hverdag blir  dokumentert i form av bilder, små kunstverk  og/ eller tekst.

Å bygge sammen er spennende- som mennesker, store og små, er vi så forskjellige, vi har så mange flotte ideer , tanker, erfaringer og meninger. Å la alt dette komme til uttrykk i et felleskap er en dannelsesprosess- alle skal bli sett og hørt, og alles meninger skal tillegges vekt.
Å opptre slik at andre mennesker føler seg vel, respektert og verdsatt, samt å formidle glede, omsorg og anerkjennelse er gode menneskelige egenskaper. Vi legger vekt på å la det beste i mennesket få utvikle seg.

Alt vårt pedagogiske arbeid bygger på innholdet i Lov om barnehager  og Rammeplan for barnehager. Ut fra dette lovverk har vi utarbeidet vår egen Virksomhetsplan som synliggjør HVA vi jobber med og HVORFOR. Alle dokumentene ligger på nettsida vår.

https://laringsverkstedet.no/barnehage/havfrua