Ørin Nord

Ved en oppfylling av Ørin Nord vil dette tilføre Verdal Industripark omlag 250 daa nytt industriareal, avhengig bl.a. av hvor store grøntarealer som legges inn. Grunneier er Verdal kommune.

Orin_nord_areal