Industriområdet Ørin

Verdal Industripark omfatter hele området på Ørin vest for E6. På dette rundt 2.500 mål store
området finner du et mangfold av bedrifter og et unikt industrimiljø. I sum en vekstkraftig
industri som leverer et vidt spekter av produkter og tjenester.Her er det forsatt ledige lokaler og ubenyttede arealer. Et mangfold av muligheter for nye etableringer.
 vip_nord