Vuku Naturstein AS

Vuku Naturstein AS er en liten graveentreprenør som ble stiftet av Willy Joar Aarstad 4. november 2011.

Vuku Naturstein driver med salg av naturstein, steinlegging, oppsetting av forstøtningsmurer i betong og naturstein, samt graving, VA og massetransport.

Vi er et entreprenørfirma med 12 ansatte som har opptil 35-års erfaring fra anleggsbransjen, og en årlig omsetning på om lag 25 millioner kr. Bedriften har sentral godkjenning, er godkjent lærebedrift, har ansatte med ADK-sertifikat og HMS/KS-system utviklet av Maskinentreprenørenes forbund.

Bedriften har hovedkontor i Verdal Industripark i Verdal kommune, og vår opprinnelige nisje er oppføring av forstøtningsmurer i naturstein. I dag har bedriften en bredere profil, der vi utfører oppdrag innenfor de aller fleste, relevante fagområder i anleggsbransjen, og for både private og offentlige oppdragsgivere. Vårt hovedmarked ligger i aksen Steinkjer-Trondheim, men vi kan levere til hele Trøndelagsregionen.

Vårt vedtektsfestede formål for øvrig er salg av naturstein og andre materialer til anleggsbransjen samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette, herunder også deltakelse i andre virksomheter.