Vitec AS

Adresse:  Industriveien 12, 7652 Verdal

 Telefon: 45 48 46 00

E post:  [email protected]

Nettside:  www.vitec.as

Vi er ledende på våre fagområder, og tilbyr tjenester innenfor:
Kvalitetskontroll og sveiseinspeksjon –  NDT – ikke-destruktiv kontroll av sveis og materialer – oppmåling, landmåling, fabrikasjonsmåling og dimensjonskontroll – Sakkyndig kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr, Sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, Sveisetekniske tjenester og rådgivning, blant annet som EN 1090 sertifisert bedrift – Sveiseopplæring, sertifisering og oppdatering av sveisesertifikat.

VITEC skal levere integritet og spisskompetanse – vårt mål er å være uavhengige, med tillit og godt renommé innen våre fagområder. Vi stiller kvalitetskrav og utfører oppdrag etter gjeldende normer og standarder. Vårt Ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015, og tilfredsstiller øvrige relevante standarder for virksomheten.