VIP senteret

VIPsenteret

VIPsenteret tilbyr kontorlokaler og omgivelser for innovative, kunnskaps- og forskningsbaserte bedrifter. Som leietaker i VIPsenteret har du tilgang til flere felles fasiliteter og tjenester slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Disse fasilitetene sammen med den geografiske plasseringen og synergieffektene ved å være samlokaliserte med andre bedrifter i Verdal Industripark er VIPsenterets største fortrinn.