Tryg Forsikring

Tryg Forsikring flyttet inn på VIPsenteret i juni 2015.
Kontoret betjenes av Frode Røvik som har jobbet i Tryg, som senior bedriftsrådgiver 8 år, i mot bedrifter i de fleste bransjer. Skadeforsikring og pensjon er hans områder og distriktet er Nord-Trøndelag. –

Tryg Forsikring er det nest største skadeforsikringsselskapet i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.