Trones Bruk AS Inn tre AS

InnTre As er en stor leverandør av trelast og videreforedlede produkter til byggvarebransjen. Bedriften består av 3 produksjonsbedrifter i Nord-Trøndelag, som alle innehar lang sagbrukstradisjon.

Bedriften har til hensikt å videreutvikle seg som et skogindustrikonsern.

Konsernet skal ha langsiktig lønnsomhet som målsetting og skal konkurrere med de beste i sine produkt- og markedsområder. InnTre skal ha 100 % råstoff utnyttelse. Vi skal videreutvikle og fornye oss etter tid og trend, men samtidig ivareta miljø og gamle tradisjoner.