Trønderrør AS

Bedriften arbeider med rørtekniske leveranser og innstallasjoner innen VVS-, VA-, oljefyring og sprinkelanlegg for industri, offentlige og private større bygg og mindre boliger, meieri, smoltanlegg og slakteri.
Bedriften er kjent for å være leverandør av kvalitetsprodukter og rår over faglig kompetanse, også for fjernvarmeanlegg, energiøkonomisering og fastbrenselfyring