Sensor Innovation AS

Adresse: Neptunveien 6, 7652 Verdal

Telefon: 992 75 830

Mailadresse: [email protected]

Nettside: https://www.sensorinnovation.no/

Et intelligent sensorsystem som oppdager og varsler om fukt før skaden oppstår.

Vi utvikler et system som forebygger fuktskader og forlenger levetiden til nye og eksisterende bygg. Systemet baserer seg på skyteknologi og smarte sensorer, og utvikles i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Forskningsrådet og ledende bransjeorganisasjoner.