NITO Trøndelag

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 740 96 640

E-post: [email protected]

Nettside: www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 69 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/ universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon finnes over hele landet med 20 avdelinger og cirka 2 000 bedriftsgrupper og kontaktpersoner.

De fleste av de yrkesaktive medlemmene er tilsluttet en av disse bedriftsgruppene. Bedriftsgruppene er organisasjonsmessig underlagt avdelingene. Med noen unntak følger avdelingsinndelingen fylkesgrensene.

NITO ble stiftet i 1936, og er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon.